Umývanie solárnych panelov a veterných elektrární

Simple Green Mint je vysoko efektívna pre komplexný čistiaci servis solárnych panelov. Pokles efektivity panelov vďaka zašpinenia sa pohybuje rádovo percent. Vďaka umytí sú panely navyše ošetrené antistaticky, teda je ich samočistiaca schopnosť zvýšená. Rozdiel produkcie panelu umytého a neumytého je najviac znateľný po dažďoch, kedy perzistentné nános na neumytých paneloch nemôže dážď zmyť, ale na antistaticky ošetrených paneloch sa špina neudrží.

U špinavých veterných elektrární vzniká riziko samovznietenia

Teplota vznietenia usadeného prachu 558 ° C

Teplota žeravenia usadeného prachu 156 ° C

Teplota vzplanutia usadeného prachu 242 ° C