Ochrana proti rozstreku

SIMPLE GREEN Anti später patrí medzi najpoužívanejšie prostriedok pri zváraní

  • dokonale odmastí zvárané časti
  • ochráni zvarence proti rozstreku v bezprostrednej blízkosti zvaru pri oblúkovom zváraní (metódy MIG / MAG, MMA, TIG, CO2)
  • obmedzuje priľnavosť kovových guľôčok na hubicu horákov po ich omočenej v prostriedku SIMPLE GREEN 
  • obmedzuje tvorbu dymu a zamedzuje vzniku pórovitých zvarov

Prípravok SIMPLE GREEN je nehorľavý, neagresívny s pH 9 s ohľadom na veľmi nízky obsah rozpustených anorganických solí (najmä Cl iónov) v prípravku sa znižuje aj riziko medzikryštalickej korózie pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí.

Posudok na zachytávaniu rozstreku kovu a vnútorné celistvosti zvarových spojov pri aplikácii prostriedku SIMPLE GREEN spracoval Technický dozornej spolok v Brne a dospel pritom k záveru, že aplikáciou tohto prostriedku nedochádza k žiadnym vedľajším účinkom na kvalitu zvarových spojov alebo na zhoršenie ich vnútorné celistvosti.Toto zistení je podložené vykonaním röntgenové kontroly zvarov na pracovisku TDS Brno a je súčasťou tohto článku.