Náplň pre umývacie stoly

20 až 25% roztok SIMPLE GREEN Extréme je ideálny náplň pre dielenské umývacie stoly. Pre lepšie výsledky umývania odporúčame riediť s destilovanou vodou a pracovný roztok lepšie pôsobí pri 40 ° C. V priebehu používania možno pracovný roztok priebežne oživovať doplnením koncentrátu a pri poklese pH o 1 diel odporúčame jeho výmenu. Likvidácia pracovného roztoku spravidla prebieha do splaškovej kanalizácie čím šetrí ďalšie prevádzkové náklady.