Náplň pre umývacie stoly

20 až 25% roztok SIMPLE GREEN Extréme je ideálny náplň pre dielenské umývacie stoly. Pre lepšie výsledky umývania odporúčame riediť s destilovanou vodou a pracovný roztok lepšie pôsobí pri 40 ° C. V priebehu používania možno pracovný roztok priebežne oživovať doplnením koncentrátu a pri poklese pH o 1 diel odporúčame jeho výmenu. Likvidácia pracovného roztoku spravidla prebieha do splaškovej kanalizácie čím šetrí ďalšie prevádzkové náklady.

Související produkty:

50 Sada Extreme
Simple Green sada Extreme
Cena: 10,00 €
90 Extréme 1 liter fľaša
Simple Green Extréme 1 liter fľaša
Cena: 9,00 €
92 Extreme 10 litrov kanister
Simple Green Extreme 10 litrov kanister
Cena: 70,00 €